Ανακαίνιση φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών στα Γρεβενά.

Posted by

 

Ανακαινιση φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών στα Γρεβενά.

Ο ιδιοκτήτης επιθυμούσε ο χώρος να είναι ευχάριστος για τα παιδιά και να υπάρχει και κάποιου είδους διαδραστικότητα των μαθητών με τον χώρο, που θα πρέπει να έχει την αισθητική της εξοχικής Αγγλίας.

 

Με την βοήθεια της τριδιάστατης απεικόνισης ο πελάτης είδε τον χώρο του ολοκληρωμένο και κατέληξε σε συνεργασία με εμάς για το χωροταξικό και την μορφολογία κάποιον custom made επίπλων.

Ανακαίνιση φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών στα Γρεβενά. Ο ιδιοκτήτης επιθυμούσε ο χώρος να είναι ευχάριστος για τα παιδιά και να υπάρχει και κάποιου είδους διαδραστικότητα των μαθητών με τον χώρο, που θα πρέπει να έχει την αισθητική της εξοχικής Αγγλίας.
Ανακαίνιση φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών στα Γρεβενά. Ο ιδιοκτήτης επιθυμούσε ο χώρος να είναι ευχάριστος για τα παιδιά και να υπάρχει και κάποιου είδους διαδραστικότητα των μαθητών με τον χώρο, που θα πρέπει να έχει την αισθητική της εξοχικής Αγγλίας.
Ανακαίνιση φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών στα Γρεβενά. Ο ιδιοκτήτης επιθυμούσε ο χώρος να είναι ευχάριστος για τα παιδιά και να υπάρχει και κάποιου είδους διαδραστικότητα των μαθητών με τον χώρο, που θα πρέπει να έχει την αισθητική της εξοχικής Αγγλίας.
Ανακαίνιση φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών στα Γρεβενά. Ο ιδιοκτήτης επιθυμούσε ο χώρος να είναι ευχάριστος για τα παιδιά και να υπάρχει και κάποιου είδους διαδραστικότητα των μαθητών με τον χώρο, που θα πρέπει να έχει την αισθητική της εξοχικής Αγγλίας.
Ανακαίνιση φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών στα Γρεβενά. Ο ιδιοκτήτης επιθυμούσε ο χώρος να είναι ευχάριστος για τα παιδιά και να υπάρχει και κάποιου είδους διαδραστικότητα των μαθητών με τον χώρο, που θα πρέπει να έχει την αισθητική της εξοχικής Αγγλίας.
Ανακαίνιση φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών στα Γρεβενά. Ο ιδιοκτήτης επιθυμούσε ο χώρος να είναι ευχάριστος για τα παιδιά και να υπάρχει και κάποιου είδους διαδραστικότητα των μαθητών με τον χώρο, που θα πρέπει να έχει την αισθητική της εξοχικής Αγγλίας.
Ανακαίνιση φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών στα Γρεβενά. Ο ιδιοκτήτης επιθυμούσε ο χώρος να είναι ευχάριστος για τα παιδιά και να υπάρχει και κάποιου είδους διαδραστικότητα των μαθητών με τον χώρο, που θα πρέπει να έχει την αισθητική της εξοχικής Αγγλίας.
Ανακαίνιση φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών στα Γρεβενά. Ο ιδιοκτήτης επιθυμούσε ο χώρος να είναι ευχάριστος για τα παιδιά και να υπάρχει και κάποιου είδους διαδραστικότητα των μαθητών με τον χώρο, που θα πρέπει να έχει την αισθητική της εξοχικής Αγγλίας.

 

 

Ανακαίνιση φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών στα Γρεβενά.
Ανακαίνιση φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών στα Γρεβενά.
Ανακαίνιση φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών στα Γρεβενά. Ο ιδιοκτήτης επιθυμούσε ο χώρος να είναι ευχάριστος για τα παιδιά και να υπάρχει και κάποιου είδους διαδραστικότητα των μαθητών με τον χώρο, που θα πρέπει να έχει την αισθητική της εξοχικής Αγγλίας.
Ανακαίνιση φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών στα Γρεβενά.
Ο ιδιοκτήτης επιθυμούσε ο χώρος να είναι ευχάριστος για τα παιδιά και να υπάρχει και κάποιου είδους διαδραστικότητα των μαθητών με τον χώρο, που θα πρέπει να έχει την αισθητική της εξοχικής Αγγλίας.

 

Ανακαίνιση φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών στα Γρεβενά.
Ανακαίνιση φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών στα Γρεβενά.

Απάντηση