Κατασκευή Αθλητικού Καφέ στα Γρεβενά

Μας ανατέθηκε να σχεδιάσουμε έναν χώρο για παρακολούθηση αγώνων ο οποίος να μην είναι δεσμευτικός έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και σαν καφέ μπαρ όλη την ημέρα. Σχεδιαστικά ακολουθήθηκε μια μοντέρνα λιτή γραμμή με έμφαση στις διαγώνιες γραμμές σαφής αναφορά στην διαγράμμιση των γηπέδων . Τα χρώματα που κυριαρχούν είναι το βαθύ πράσινο σε αντιπαράθεση με το λευκό και το γκρι, ενώ συμπληρώνονται με τόνους του χρυσού.

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

LionelLionelLionelLionelLionelLionelLionelLionel

Stunning design

Κατασκευή & Επίβλεψη Τζημορώτας Δημήτριος Πολιτικός Μηχανικός, Πλακίδια Floballi, Ξύλινες Κατασκευές Γκίφας Ιωάννης, Φωτογραφίες Κωνσταντής Νικόλαος,

Από τις σχετικές διατάξεις προβλέπεται ότι η προστασία των αρχιτεκτονικών έργων με τη νομοθεσία της πνευματικής ιδιοκτησίας έχει ως συνέπεια την αναγνώριση στον αρχιτέκτονα α) του δικαιώματος της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) β) του δικαιώματος της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα), όπως θεσπίζονται νομοθετικά στα άρθρα 3 και 4 του Ν. 2121/93, και τις αντίστοιχες εξουσίες όπως ο νόμος προσδίδει. Σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 4 του Ν. 2121/93 το ηθικό δικαίωμα είναι ανεξάρτητο από το περιουσιακό δικαίωμα και παραμένει στο δημιουργό ακόμα και μετά τη μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος. Κατά δε το άρθρο 12 του ίδιου νόμου, το ηθικό δικαίωμα είναι αμεταβίβαστο. Το ηθικό δικαίωμα (άρθρ. 4 Ν. 2121/93), πέρα των λοιπών εξουσιών, δίνει στο δημιουργό την εξουσία της απαγόρευσης κάθε παραμόρφωσης, περικοπής ή άλλης τροποποίησης του έργου του, καθώς και κάθε προσβολής του δημιουργού οφειλόμενης στις συνθήκες παρουσίασης του έργου στο κοινό. (περ. γ).