Ανακαίνιση διαμερίσματος 53 τ.μ. στην Θεσσαλονίκη

We build the real value

Μας ανατέθηκε ο σχεδιασμός σε Σκανδιναβικό στύλ ενός διαμερίσματος στην Θεσσαλονίκη συνολικού εμβαδού 53 τ.μ.

details

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ

Επιλέχθηκε ένα ανοικτό πλάνο για οπτική διεύρυνση του χώρου μιας και η προηγούμενη κατάσταση είχε πολύ πυκνή διαμερισματοποίηση.

Πριν

section

Μετά

Φωτογραφίες

living room
dinning
dinning
kitchen
bedroom
bedroom
bathroom

BEFORE -AFTER

BEFOREAFTER
BEFOREkitchen

Details

DetailsDetailsDetailsIMG_0623

Από τις σχετικές διατάξεις προβλέπεται ότι η προστασία των αρχιτεκτονικών έργων με τη νομοθεσία της πνευματικής ιδιοκτησίας έχει ως συνέπεια την αναγνώριση στον αρχιτέκτονα α) του δικαιώματος της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) β) του δικαιώματος της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα), όπως θεσπίζονται νομοθετικά στα άρθρα 3 και 4 του Ν. 2121/93, και τις αντίστοιχες εξουσίες όπως ο νόμος προσδίδει. Σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 4 του Ν. 2121/93 το ηθικό δικαίωμα είναι ανεξάρτητο από το περιουσιακό δικαίωμα και παραμένει στο δημιουργό ακόμα και μετά τη μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος. Κατά δε το άρθρο 12 του ίδιου νόμου, το ηθικό δικαίωμα είναι αμεταβίβαστο. Το ηθικό δικαίωμα (άρθρ. 4 Ν. 2121/93), πέρα των λοιπών εξουσιών, δίνει στο δημιουργό την εξουσία της απαγόρευσης κάθε παραμόρφωσης, περικοπής ή άλλης τροποποίησης του έργου του, καθώς και κάθε προσβολής του δημιουργού οφειλόμενης στις συνθήκες παρουσίασης του έργου στο κοινό. (περ. γ).

photo credit

G Dimitriadis