ΚΑΤΟΨΗ

Untitled-1

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

 

Μας ανατέθηκε ο σχεδιασμός και η επίβλεψη ενός ακινήτου στην Σαντορίνη με σκοπό την κατασκευή τεσσάρων εξοχικών κατοικιών με ανεξάρτητους κήπους μετά την διάτμιση ενός ακινήτου συνολικού εμβαδού 161τ.μ. και ενός οικοπέδου 500 τ.μ.

Το στοιχείο του νερού θα πρέπει να κυριαρχεί σε κάθε ένα από αυτά καθώς και η παραδοσιακή αρχιτεκτονική δοσμένη μέσα από μια μινιμαλιστική οπτική. Επίσης αντικείμενα καθημερινής χρήσης και λαογραφίας θα πρέπει να προστεθούν με αναθεματική χρήση.

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΦΩΤΟ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ

IMG_1936IMG_2722
IMG_1932living 4
IMG_1935house 3...
IMG_1922bedroom 4.
IMG_1913IMG_2711

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

santorini residence

Από τις σχετικές διατάξεις προβλέπεται ότι η προστασία των αρχιτεκτονικών έργων με τη νομοθεσία της πνευματικής ιδιοκτησίας έχει ως συνέπεια την αναγνώριση στον αρχιτέκτονα α) του δικαιώματος της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) β) του δικαιώματος της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα), όπως θεσπίζονται νομοθετικά στα άρθρα 3 και 4 του Ν. 2121/93, και τις αντίστοιχες εξουσίες όπως ο νόμος προσδίδει. Σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 4 του Ν. 2121/93 το ηθικό δικαίωμα είναι ανεξάρτητο από το περιουσιακό δικαίωμα και παραμένει στο δημιουργό ακόμα και μετά τη μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος. Κατά δε το άρθρο 12 του ίδιου νόμου, το ηθικό δικαίωμα είναι αμεταβίβαστο. Το ηθικό δικαίωμα (άρθρ. 4 Ν. 2121/93), πέρα των λοιπών εξουσιών, δίνει στο δημιουργό την εξουσία της απαγόρευσης κάθε παραμόρφωσης, περικοπής ή άλλης τροποποίησης του έργου του, καθώς και κάθε προσβολής του δημιουργού οφειλόμενης στις συνθήκες παρουσίασης του έργου στο κοινό. (περ. γ).