Μετατροπή διαμερίσματος σε χώρο κατ΄ οίκον διδασκαλίας

Στα Γρεβενά αναλάβαμε την αλλαγή χρήσης ενός χώρου κατοικίας σε χώρο εκπαίδευσης .

Το νεανικό ύφος των ιδιοκτητών, αλλά και η απαίτηση των μαθητών ήταν να χρησιμοποιηθεί σαν γενικό στύλ ένα street ύφος με έμφαση στον industrial σχεδιασμό και διαχωρισμό του διαμερίσματος σε τρεις χώρους. Τέλος επιθυμία ήταν η μία αίθουσα να αποπνέει θηλυκότητα αλλά να μην διαχωρίζεται σχεδιαστικά από τον υπόλοιπο χώρο.

ΚΑΤΟΨΗ

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ

 

ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ

 

 

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

 

 

 

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΚΑΡΕΚΛΕΣ by Vitra Panton ΓΡΑΦΕΙΟ IΚΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ IΚΕΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Τindori from Eglo ΔΑΠΕΔΑ by Flobali

ΚΑΡΕΚΛΕΣ by Vitra Panton ΓΡΑΦΕΙΟ IΚΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ IΚΕΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Τindori from Eglo ΔΑΠΕΔΑ by Flobali

 

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ by Tom Dixon ΚΑΡΕΚΛΕΣ by Vitra emes DAW. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ IKEA ΓΡΑΦΕΙΟ by Ezzo Design ΔΑΠΕΔΑ by Flobali

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ by Tom Dixon ΚΑΡΕΚΛΕΣ by Vitra eames DAW ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ IKEA ΓΡΑΦΕΙΟ by Ezzo Design ΔΑΠΕΔΑ by Flobali

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ by Tom Dixon ΚΑΡΕΚΛΕΣ by Vitra eames DAW. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ IKEA ΓΡΑΦΕΙΟ by Ezzo Design ΔΑΠΕΔΑ by Flobali

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Από τις σχετικές διατάξεις προβλέπεται ότι η προστασία των αρχιτεκτονικών έργων με τη νομοθεσία της πνευματικής ιδιοκτησίας έχει ως συνέπεια την αναγνώριση στον αρχιτέκτονα

α) του δικαιώματος της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα)

β) του δικαιώματος της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα), όπως θεσπίζονται νομοθετικά στα άρθρα 3 και 4 του Ν. 2121/93, και τις αντίστοιχες εξουσίες όπως ο νόμος προσδίδει. Σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 4 του Ν. 2121/93 το ηθικό δικαίωμα είναι ανεξάρτητο από το περιουσιακό δικαίωμα και παραμένει στο δημιουργό ακόμα και μετά τη μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος.

Κατά δε το άρθρο 12 του ίδιου νόμου, το ηθικό δικαίωμα είναι αμεταβίβαστο.

Το ηθικό δικαίωμα (άρθρ. 4 Ν. 2121/93), πέρα των λοιπών εξουσιών, δίνει στο δημιουργό την εξουσία της απαγόρευσης κάθε παραμόρφωσης, περικοπής ή άλλης τροποποίησης του έργου του, καθώς και κάθε προσβολής του δημιουργού οφειλόμενης στις συνθήκες παρουσίασης του έργου στο κοινό. (περ. γ).