Ανακαίνιση φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών στα Γρεβενά.

Ανακαίνιση φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών στα Γρεβενά.